Приемане на БДА за член на ACI

На 20 ноември 2009 година Българска Дилърска Асоциация (БДА) бе приета за пълноправен член на Международната асоциация на финансовите пазари – ACI. Членството стана факт по време на ACI Council Meeting в Париж, на която присъстваха представители на УС на новоименуваната ACI Bulgaria-БДА, както и председателя на Асоциацията, г-н Николай Колев. Това е 55ия Конгрес на ACI, а България е 66-тата страна, членуваща в Асоциацията, чрез своя организация.

Членството ще даде възможност на българските професионалисти да взаимодействат по-активно със колегите си по света. ACI Bulgaria-БДА ще продължи да работи активно по посока на поддържане на професионално ниво на компетенции и етични стандарти в дилърската общност в България.

Context image