Кръгла маса на БДА

Теми:


1)
ДЦК с плаваща лихва
Във връзка с плановете си да започне издаването на ДЦК с плаваща лихва, Министерството на финансите е поискало становище от БДА. Целта е участниците на пазара да изразят предпочитанията си относно валутите, в които да се издават книжата, обемите, лихвените индекси (срочност, вид индекс за левовите книжа) и др.


2)
Премахване от БНБ на спреда от 0,5% за сделките евро-лев
Във връзка с появилите се съобщения в печата, че БНБ обмисля да премахне спреда от 0,5% за извършваните от нея валутни сделки евро-лев, УС на БДА би желал да представи в БНБ становището на банките като основни участници на валутния пазар.

Сградата на БНП Париба (България)
27 ноември 2003 г.

Context image