Среща-дискусия между Министерство на финансите и Първичните дилъри на ДЦК в България

Теми:

- Дискусия, относно емисионната политика на МФ през 2007;

- Критерии за определяне на маркeт-мейкъри на пазара на ДЦК в България;

- Промени в критериите за първично дилърство.


04 декември 2006 г.
Агенция за държавни вземания
гр.София

Context image