Обучение и информация

Чешката Финансова Академия е дружество създадено от MONECO и BASISPOINT, което предлага висококачествени отворени семинари, насочени към финансови специалисти. Семинарите покриват голям диапазон от теми като: финансов инженеринг, управление на риска, управление на портфейл от ценни книжа, финансово моделиране, както и много други.


MONECO и BASISPOINT са независими консултантски фирми с отлични връзки с голям брой финансови институции и големи корпорации в цяла Европа и по света.


Серията от семинари се предлага от 11 години с голям успех и основната и цел си остава да учи на най-модерното финансово ноу-хау и техники, използвани на днешните финансови пазари.


За да видите подробна информация за предлаганите курсове и дати на провеждане моля натиснете тук.Access to Financing in Southeast Europe | Before and After the Crisis.
Prepared by BC Serdon

Context image