Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Председател:
Иван Кутлов

Членове:
Антоанета Алексова
Георги Кисов
Емил Аспахуров
Иван Кутлов
Калоян Масларски
Мариян Предов
Николай Колев

Контролен съвет:
Анна Петрова Цанкова Бонева
Борис Алберт Израел
Велизар Заваринов Дойкин

Context image