ECB ANNOUNCEMENT DATES 2011

13 януари 2011 г.

03 февруари 2011 г.

03 март 2011 г.

07 април 2011 г.

05 май 2011 г.

09 юни 2011 г.

07 юли 2011 г.

04 август 2011 г.

08 септември 2011 г.

06 октомври 2011 г.

03 ноември 2011 г.

08 декември 2011 г.